Er staan weer belangrijke updates onder het kopje 'De nieuwsbrief'. Graag uw aandacht hier voor!


DANK U WEL

BIJNA 11 JAAR HEB IK MIJ MET PLEZIER INGEZET VOOR ONZE VVE DE WATERAPPARTEMENTEN. SAMEN HEBBEN WIJ VEEL BEREIKT EN DAAR KIJK IK MET TROTS OP TERUG.

Nu is het tijd om afscheid te nemen als bestuurslid en voorzitter van de VVE de Waterappartementen. Het is “mooi geweest”, ik heb dan weer meer tijd voor andere hobby’s en door mijn pensionering ben ik steeds langere perioden in Frankrijk. Tevens moet ik denken aan mijn gezondheid.

Ik heb met ons bestuur afgesproken dat ik vanaf januari geen actieve rol meer heb. In een overgangsperiode tot 20 februari 2021 zal ik, ter ondersteuning bij lopende bestuurszaken en overdracht, op de achtergrond aanwezig zijn.

Ik hoop van harte dat na de overgangsperiode onze VVE kan werken met een voltallig bestuur en vooralsnog dank ik u voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.

B. Paap