Onze VVE is heeft een verzekering bij Centraal Beheer. Via uw maandelijkse servicekosten betaalt u mee aan de premie van onze verzekering.

Onze verzekering bestaat uit drie delen:

  1. De opstalverzekering. Zoals de naam al aangeeft, wordt bij een opstalverzekering eventuele schade aan de opstal gedekt. Onder de opstal wordt de woning zelf verstaan en alles wat niet zonder schade aan uw woning of aan die andere zaak van de woning kan worden verwijderd. Denk hierbij aan bijv. schuttingen of inbouwkasten, etc. Datgene wat wel verhuisbaar is behoort tot de inboedel.
    Maximale schade ontstaat als de woning door bijvoorbeeld brand geheel verwoest wordt. Op dat moment zou u qua opstal schadeloos gesteld worden als uw woning opnieuw opgebouwd wordt. De verzekerde waarde bij een opstalverzekering is daarom altijd de herbouwwaarde. Onder herbouwwaarde wordt het bedrag verstaan dat nodig is om de afgebrande woning opnieuw te bouwen op dezelfde plek. Het bepalen van de juiste herbouwwaarde is heel belangrijk. In 2018 is de herbouwwaarde van onze appartement gebouwen opnieuw vastgesteld en de verzekering is hierop aangepast.
  2. Ruitbreukverzekering. Een ruitbreukverzekering sluit je extra af bij een woonverzekering. Glas is namelijk meestal niet standaard meeverzekerd. Hiervoor moeten wij ons dus apart voor verzekeren als je de glasschade vergoed wilt krijgen.
    Een glasverzekering is afgesloten voor eventuele schade aan de ramen van de woning. Het glas moet wel bedoeld zijn om licht door te laten. (spiegels en bijvoorbeeld een aquarium vallen hier dus niet onder). 
  3. Aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering (ook wel onterecht WA-verzekering genoemd) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld, als een ruit van één van onze gebouwen naar beneden valt en een persoon ondervindt daar letsel door, dan is onze VVE daartegen verzekerd.
Let op: u moet zelf een inboedelverzekering afsluiten. Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u schade aan de inboedel van uw woning kunt verzekeren. Onder inboedel worden de roerende zaken verstaan die tot het huishouden behoren. Met een inboedelverzekering kunt u uw inboedel verzekeren tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, waterschade, stroomstoringen en inbraak. Schade aan uw woning valt niet binnen de dekking: hiervoor dient de opstalverzekering.