VVE de Waterappartementen

per adres: Schaapskuilmeer 123, 1705CR Heerhugowaard

email adres: water.vve@gmail.com

noodtelefoonnummer: 06-82513349

Het noodtelefoonnummer mag u alleen gebruiken bij ernstige calamiteiten waarbij geen uitstel mogelijk is en waarbij meteen actie moet worden ondernomen.

Klachten, vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk kenbaar maken of u gebruikt ons e-mailadres. Wij proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven.