Vooraf:

  • Lekkages die vallen onder artikel 5 lid 2 van het huishoudelijk reglement worden niet vergoed door de VVE.
    "Onder de vloeren van zowel de gemeenschappelijk ruimtes als de privéruimtes kunnen leidingen van water, elektra, gas, radio en televisie en centrale verwarming liggen. Boren of timmeren in de vloeren en de daaruit ontstane schade is voor de volle verantwoordelijkheid van de eigenaar/huurder/gebruiker".
  • Herstel van lekkages als gevolg van uitstroom door water anders dan leidingen onder de vloer van een appartement, worden niet door de VVE vergoed.

In het onderstaande gaat het om lekkages als gevolg van bouw -en constructiefouten of defecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lekkages door leidingen die onder de vloer liggen.

De te volgen procedure:

Opstal polis:

In eerste instantie dient schade door lekkage gemeld te worden op de opstal van de VVE de Waterappartementen.(gebouwenverzekering)

Voor lekkage hebben we echter een eigen risico van € 1.000,= Dus een kleine schade melden bij de verzekeraar heeft geen zin en wordt door de VVE de Waterappartementen direct vergoed. 

In de regel zijn er drie soorten schades bij lekkage in appartement waar de lekkage is ontstaan:

  • 1 het opsporen van het lek (lekdetectie of hak en breekwerk en herstel daarvan)
  • 2 het herstellen van het lek
  • 3 de gevolgschade

Nummer 1 en 3 zijn gedekt door de verzekering. Het herstellen van het lek meestal niet, want dat wordt gezien als onderhoud. Een verzekeraar zal nooit betalen voor (achterstallig) onderhoud.

Een opstal-verzekeraar die uitkeert kan (in theorie) de schade verhalen op de veroorzakende partij (of diens AVP), maar in de praktijk doen de verzekeraars dat niet. 

Aansprakelijkheid (AVP): 

Bijna alle huishoudens hebben een aansprakelijkheid verzekering voor particulieren (AVP).

De hoofdregel is dat de veroorzaker van de lekkage aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat aan derden.Bijvoorbeeld uw buren onder uw appartement. Dus in dit geval moeten we de schade verhalen op de veroorzaker van de schade en die dient de claim door te sturen naar zijn verzekeraar (AVP).

Als u geen AVP heeft,  moet u de schade die is veroorzaakt bij uw buren als gevolg van de lekkage zelf betalen.

Het is dus van belang dat u een AVP afsluit, de kosten hiervoor liggen tussen de €35,= en €50,= per jaar.