Onze VVE bestaat uit eigenaren en een dagelijks bestuur. De eigenaren hebben een bestuur gekozen die belast is met de dagelijkse gang van zaken rondom onze gebouwen. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal toegevoegde bestuursleden al of niet belast met een speciale taak.
        

Dennis Hoornsman1e Voorzitter
Sander van ofwegen1e penningmeester
Ina Dol-Quint1e Secretaris
Bettina KresseLid, 2e penningmeester
Margriet StumpeLid, 2e voorzitter


Onze VVE kan, indien noodzakelijk, bij technische vragen gebruik maken van de expertise van de heer Luc Folmer en de heer Jaap Stumpe.

Tevens kan onze VVE, indien noodzakelijk, bij juridische kwesties gebruik maken van de expertise van de heer mr. Cees Lind.

En wegens zijn tomeloze inzet voor meer dan een decennia kan het bestuur ook advies in winnen bij de heer Bert Paap.

De penningen worden jaarlijks, voor de aanvang van onze algemene jaarvergadering, gecontroleerd door een kascontrole commissie. Deze commissie is gekozen uit de eigenaren van onze VVE.

De financiĆ«le administratie, het innen van de servicekosten,  het opstellen van de jaarrekening, opstellen van begrotingen en ondersteuning bij allerlei administratieve kwesties zoals afhandelen van verzekeringszaken enz., enz., wordt uitgevoerd door administratiekantoor Molenaar gevestigd in Tuitjenhorn. De heer Pieter Bijl is onze directe contactpersoon.