Onze VVE bestaat uit eigenaren en een dagelijks bestuur. De eigenaren hebben een bestuur gekozen die belast is met de dagelijkse gang van zaken rondom onze gebouwen. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal toegevoegde bestuursleden al of niet belast met een speciale taak.
        

Margriet Stumpe1e Voorzitter
Mariƫlle van de Kleut1e penningmeester
Bettina Kresse1e Secretaris
Sacha Buijvoets2e Voorzitter
Laura Teljeur2e Secretaris


Onze VVE kan, indien noodzakelijk, bij technische vragen gebruik maken van de expertise van de heer Jaap Stumpe.

De penningen worden jaarlijks, voor de aanvang van onze algemene jaarvergadering, gecontroleerd door een kascontrole commissie. Deze commissie is gekozen uit de eigenaren van onze VVE.

De financiƫle administratie, het innen van de servicekosten, het opstellen van de jaarrekening, opstellen van begrotingen en ondersteuning bij allerlei administratieve kwesties zoals afhandelen van verzekeringszaken enz., enz., wordt uitgevoerd Stedeplan (Home - VvE Beheer (stedeplan.nl)).