www.lammertse.com


Ons "huisschilder" is schildersbedrijf Lammertse uit Schagerbrug. Samen met de de directeur van het bedrijf, dhr Lammertse en de verfleverancier Sigma Coatings, heeft het bestuur een meerjarenplan opgesteld tot en met 2031. Daarover kunt u meer lezen in het MJOP. (meerjarenonderhoudsplan)

Elk gebouw is opgedeeld in een zuidwest gevel en een noordoost gevel. Het schilderen van de gevels van onze gebouwen gebeurt elke 5 jaar. Het gaat dan om het schilderen van de houten bouwdelen buiten.

Natuurlijk komen de alle andere bouwdelen, zoals de stenen pilaren bij de ingang, de gevelbeplating en de balkons ook aan de beurt.

Hieronder een deel van de planning uit het MJOP:

2021: Schilderen van de zuidwest gevel en de noordoost gevel, gevelbeplating en pilaren. Tevens worden de balkondelen geschilderd. (kozijnen en deur)

  • Wij hebben, in overleg en na advies van de schilderstechnici,  in het plan opgenomen dat de balkondelen 1 keer per 9 jaar worden geschilderd, te beginnen in 2021 en de volgende beurt in 2030.
  • Wij hebben, in overleg en na advies van de schilderstechnici,  in het plan opgenomen dat het binnenwerk 1 keer per 9 jaar wordt gecontroleerd en geschilderd,te beginnen in 2022 en de volgende beurt in 2031.

Inspectie en oplevering:

  • De verftechnisch adviseur dhr. G. Post (Sigma Coatings) van Plug BV zal voortaan tijdens de uitvoering van het schilderwerk een inspectie/werkbezoek doen.
  • Bij het gereed komen van het schilderwerk komt dhr. G. Post eveneens langs om een oplever inspectie te doen. 
  • Van deze inspecties/werkbezoeken word een rapportage gemaakt welke aan de VVE zal worden toegestuurd.

Schildersbedrijf Lammertse garandeert het schilderwerk voor tenminste 3 jaar, maar het schildersbedrijf heeft toegezegd dat bij gebreken ontstaan buiten de garantieperiode als gevolg van niet goed schilderwerk, het bedrijf de ontstane gebreken kosteloos zal herstellen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de schilder, neemt u dan even contact op met het bestuur en het liefst via de email water.vve@gmail.com. Wij u zullen u zo snel mogelijk antwoord geven.