Veel gegevens zijn inmiddels verzameld en nu wordt het Meerjaren Onderhouds Plan geschreven voor onze VVE de Waterappartementen.

De basis voor het MJOP ligt klaar en is verder ingevuld met onderhoudszaken die van belang zijn. Tevens wordt het thema "duurzaam wonen in de toekomst" een onderdeel van ons MJOP.

Inmiddels heeft het bestuur aan het bedrijf Woningpeil (voorheen Provis), bouwkundig advies, opdracht gegeven om, op basis van de door ons aangeleverde gegevens een MJOP te schrijven voor de VVE de Waterappartementen. Het gaat erom dat voor elk gebouw een "eigen" MJOP komt. Woningpeil (voorheen Provis) heeft op 29 januari gekeken naar de staat van onderhoud en de gegevens zijn de basis voor het plan naar het toekomstig onderhoud over een korte, middellange en lange termijn. Uiteraard wordt aan de toekomstige werkzaamheden een "prijskaartje gehangen" zodat het bestuur van onze VVE daar ook rekening mee kan houden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het MJOP wordt aangeboden aan alle leden van de VVE de Waterappartementen.