Beste lezer,

zoals u in een eerder nieuwsbericht heeft kunnen lezen is de gemeente Dijk en Waard gestart met de oriëntatie om de wijk Oostertocht te verduurzamen. Hiervoor is eerst een startgesprek gehouden waar vanuit het bestuur 2 leden aanwezig waren. Vanuit het startgesprek zijn diverse werkgroepen opgericht waaronder één voor de warmtevoorziening in onze wijk. Vanuit het bestuur heeft een van de leden zitting genomen in de werkgroep Warmte en daar zijn inmiddels 2 sessies geweest.

Tijdens de eerste werkgroepsessie is besproken welke warmteoplossingen er mogelijk zijn voor de woningen in de hele Oostertocht. Onder andere is er gesproken over (hybride) warmetepompen, elektrische CV-ketels en stadsverwarming. Een combinatie van verschillende oplossingen zullen in de wijk toegepast gaan worden.

Specifiek gericht op onze eigen gebouwen zijn er diverse kritische vragen gesteld over de verschillende oplossingen en is er tevens gesproken met adviseurs en deskundigen welke aanpak voor de VVE het beste zou zijn. Onder andere is duidelijk geworden dat bijvoorbeeld warmtepompen veel ruimte in beslag nemen, waar in onze appartementen niet altijd de ruimte voor is. Maar wat ook duidelijk geworden is, is dat stadsverwarming qua ruimte beter past, maar dat dat een uitdaging is omdat de woningen (in ieder geval in ons complex) allemaal particulier eigendom zijn en iedereen zelf de keuze mag maken om wel of niet op stadsverwarming aan te sluiten. Dat maakt het voor de gemeente te onzeker om stadsverwarming aan te gaan leggen. Tijdens de 2e sessie is vanuit de werkgroep input geleverd naar de gemeente om eerst goed te oriënteren wat de mogelijke en gewenste oplossingen zijn binnen onze wijk en ons complex. Hiervoor zal de gemeente meerdere acties ondernemen om vooral ook de bewoners van de juiste informatie te voorzien zodat ook de bewoners de juiste keuzes kunnen maken. Naarmate dat dit duidelijker zal worden kan er meer gedacht worden in de juiste oplossingsrichting voor onze gebouwen. Dit gaat zeker nog wel even duren en nu al een antwoord is er zeker nog niet. Maar vanuit de VVE is wel duidelijk aan gegeven wat de wensen en behoefte is als het gaat om informatievoorziening en advies. 

Terug naar overzicht