1. De heer Paap en de heer Hoornsman beheren de email van de VVE de Waterappartementen.
  2. Provis krijgt de opdracht om voor elk appartementsgebouw een MJOP op te stellen. Op 29 januari wordt een 0 meting gedaan door een medewerker van het bedrijf Provis. Zodra de plannen klaar zijn, worden de eigenaren geïnformeerd. 
  3. De heer Paap gaat samen met de heer Lind (juridisch adviseur) in gesprek over eventuele verplichtingen die wij zouden hebben aangegaan  met het schildersbedrijf Lammertse. Deze laatste beweert dat het MJOP schilderen een contract is en dat wordt door de VVE de Waterappartementen tegengegaan. 
  4. De financiën zijn door de heer van Ofwegen, in samenwerking met het administratiekantoor Molenaar,  bijgewerkt en in een overzichtelijk schema geplaatst. 
  5. Inmiddels is een tweede bedrijf, gespecialiseerd in het renoveren van CLV installaties, op bezoek geweest en heeft een totaalinspectie met foto's gemaakt. Op basis daarvan wordt een offerte gemaakt. De offertes van de twee bedrijven die zijn geweest, worden door het bestuur beoordeeld.
  6. De lekkende ramen zijn nog niet opgelost. De rubbers, aangebracht door het bedrijf Vink bij één van de bewoners voldoen niet. Het bedrijf Co Appelman is ingeschakeld en plaatst op proef speciale nieuwe rubbers om de kijken of het doorlekken van vocht tijdens hevige regenbuien is tegengegaan. 
  7. In het "W" gebouw is ernstig wateroverlast in een schacht en dit veroorzaakt lekkage in een berging van dit gebouw. De heer Hoornsman heeft dit in behandeling.
  8. Het bestuur constateert dat veel huistelefoons defect zijn of heel slecht werken en vernieuwd moeten worden.
  9. De heer Paap stuurt namens het bestuur een brief aan alle bewoners om zich aan te melden voor een oriënterend gesprek over de taak van een bestuurslid. Mevrouw v/d Stoop en mevrouw Dol zorgen voor de verspreiding van deze brief.
  10. Het bestuur heeft besloten geen toestemming te verlenen voor een KPN zendmast op het dak van één van onze gebouwen.