1. Bewoners van het "E" gebouw hebben een brandbrief geschreven over de aanpassing van onze CLV installaties. Dit wordt een speerpunt en dit neemt de heer Bert Paap samen met de heer Dennis Hoornsman op zich.
  2. Het bouwkundig bureau Provis is benaderd om een MJOP te schrijven voor onze VVE de Waterappartementen. Het is de bedoeling dat voor elk gebouw een apart MJOP wordt geschreven en het MJOP van VVE belang kan als uitgangspunt dienen.
  3. De VVE telefoon gaat, in verband met het afscheid van Luc Folmer als bestuurslid, naar een ander bestuurslid.
  4. Bij de draairamen die lekkage hebben worden de raamrubbers sowieso vervangen. Echter, het blijkt dat aan de scharnierkant teveel ruimt is tussen het raam en het kozijn. Dit veroorzaakt ook lekkage bij hevige regenval. Een expert heeft dit mankement geconstateerd. Een bedrijf die de ramen wil en kan repareren vraagt per raam €685,= ex B.T W.  De kosten voor herstel vindt het bestuur te hoog en wij zoeken naar een volgende bedrijf. De heer Dennis Hoornsman neemt dit op zich.
  5. De algemene ledenvergadering van 10 december is voorbereid.
  6. Het bestuur moet worden vernieuwd. Wij hebben dringend een nieuw bestuurslid nodig door het vertrek van de heer Luc Folmer en op korte termijn een nieuwe voorzitter omdat de heer Paap per 1 juni aanstaande zijn voorzitterschap neerlegt. De heer Bert Paap blijft wel bestuurslid tot de ledenvergadering van december 2020.
  7. Het bestuur heeft uitgebreid gepraat over de offerte van een extern beheerskantoor. Indien wij daarmee in zee gaan, zullen de servicekosten oplopen tot €30,= à €35,= per maand. Op jaarbasis zou dit ongeveer €420,= voor eigenaren kosten. De jaarlijkse kostenstijging in verband met inflatie is hierin nog niet meegerekend. Het bestuur geeft aan liever te kiezen voor een "eigen bestuur" bestaande uit eigenaren.
  8. Besturen is niet meer een paar vergaderingen per jaar. Het besturen kost een grotere investering in tijd en energie en meer professionalisering dan voorheen. Het lijkt het bestuur ook billijk om een vrijwilligersvergoeding voor elk bestuurslid aan te gaan. Ondanks deze vergoeding is een verhoging van de servicekosten nog niet noodzakelijk. Op jaarbasis zou dit ongeveer €55,= tot €65,= voor eigenaren kosten.