1. De heer Folmer heeft aangekondigd definitief zijn functie als bestuurslid neerleggen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. Gezondheidsredenen spelen hierbij een rol.
  2. De heer Hoornsman en de heer Paap hebben op 6 november een gesprek met een vertegenwoordiger van bouwkundig bedrijf Provis om concreet inhoud te geven aan het MJOP. Het gaat erom of de planmatige aanpak van het onderhoud goed is geregeld en welke kosten nu en in de toekomst op ons afkomen.
  3. Het bestuur heeft een overeenkomst getekend, voor 1 jaar, met schoonmaakbedrijf Kraakhelder. Tijdens de ledenvergadering wordt de glasbewassing van dit bedrijf met de leden geëvalueerd.
  4. De proef met de raamrubbers krijgt zijn vervolg, want alleen raamrubbers vernieuwen is niet voldoende. Het bestuur, met name mw. v/d Stoop, gaat (weer) op zoek naar specialisten. Zodra iets bekend is worden alle leden geïnformeerd via een nieuwsbericht op de website.
  5. In het T gebouw is een elektrische deur geplaatst omdat één van de bewoners rolstoelafhankelijk is. Het bestuur heeft hiervoor geen extra kosten gemaakt.
  6. Inmiddels is de concept agenda voor de algemene ledenvergadering van 10 december aanstaande gereed. Tevens heeft het bestuur een een concept ontvangen van de jaarrekening en de begroting voor het komende verenigingsjaar.
  7. Het bestuur heeft besloten alle nodige documenten te versturen in week 47 van 2019.
  8. De leden vergadering wordt gehouden in het zaal van 't Cirkus aan de Rustenburgerweg.