1. Het bestuur doet er alles aan om een afvalbak of afvalbakken te krijgen voor plastic afval. Eén en ander hangt af van de medewerking van de gemeente Heerhugowaard.
  2. De brandblussers zijn afgekeurd en wij zijn op zoek naar vervanging.
  3. De liften zijn afgekeurd en in overleg met het liftbedrijf zorgen wij voor degelijk herstel.
  4. Het bestuur is bezig met het afronden van de inventarisatie van alle onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. Voor de zomer van 2019 worden alle bestuursleden geïnformeerd en daarna wordt een technisch adviseur ingehuurd om een kostenraming te maken. Als dit gereed is zal de penningmeester in overleg met het administratiekantoor een definitieve begroting maken voor minimaal 10 jaar. Ons MJOP staat dan in de steigers en het voorgenomen MJOP wordt dan tijdens de eerstvolgende ledenvergadering gepresenteerd.
  5. Voor ventilatie reiniging is contact gezocht met JCB ventilatie.
  6. Voor de herfst moeten de lekkende raamrubbers worden vervangen bij die bewoners die zich hiervoor hebben opgegeven. De lijst is bij het bestuur bekend.