1. Wij vragen ons af hoe het beleid van onze gemeente is ten aanzien van gasaansluitingen. Wellicht krijgen wij daar op termijn mee te maken. Het bestuur zal bij de gemeente informeren.
  2. VVE belang, een organisatie waar wij lid van zijn, heeft een concept MJOP gestuurd. Wij zijn daar niet tevreden over. Het bestuur zal ook controleren of alle bouwkundige elementen erin zijn vermeld en in samenwerking met het administratiekantoor het één en ander doorrekenen voor een minimaal termijn van 10 jaar.
  3. Het schildersbedrijf zal, onder controle van een service inspecteur, controleren hoe het is gesteld met de kozijnverbindingen van het T gebouw. Als blijkt dat de kozijnverbindingen niet in goede staat zijn (er is nog geen sprake van houtrot maar het is een verbinding die "open" staat en niet goed aansluit op elkaar) dan wordt dit hersteld. De bevindingen geven een indicatie wat ons in het E en R gebouw te wachten staat. Daar moet dan geld voor worden gereserveerd.