1. Het bestuur heeft een lijst gemaakt van bewoners van wie het e-mailadres bekend is. Dit is om de bereikbaarheid van die bewoners te vergroten.
 2. De proef met de raamrubbers op nummer 143 is niet gelukt. De heer Folmer werkt samen met het bedrijf Vink aan een afdoende oplossing en de betrokken bewoners worden geïnformeerd.
 3. De nieuwe overeenkomst met ons schoonmaakbedrijf en glazenwassersbedrijf mag geen periode van 5 jaar, maar telkens een periode van 1 jaar omvatten. Indien er geen wijzigingen zijn, moet de overeenkomst stilzwijgend voor een jaar worden verlengd.
 4. Het blijkt dat de schoonmaakkwaliteit niet slechter is. Het bestuur heeft geregeld overleg met het management van het schoonmaakbedrijf en op -en aanmerkingen worden goed afgehandeld door het bedrijf. Het bestuur vindt wel dat bewoners zelf ook moeten letten op de hygiëne in het gebouw en verantwoordelijk moeten zijn als rommel wordt achtergelaten.
 5. Met het glazenwasbedrijf wordt contact om ervoor zorg te dragen dat bewoners op tijd worden ingelicht als het reinigen van de ruiten niet op de geplande tijd wordt uitgevoerd.
 6. JCB ventilatie is klaar, de werkzaamheden zijn voldoende maar de organisatie liet te wensen over. Dit bedrijf wordt hierover ingelicht. De bewoners bij wie geen werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar wel hebben betaald, krijgen het geld terug. Er komt een nieuwsbericht over JCB ventilatie op de website.
 7. De VVE de Waterappartementen heeft de elektrische stroomvoorziening overgedragen van Nuon naar Hezelaer.
 8. In het T gebouw wordt op korte termijn een elektrische deur geïnstalleerd omdat een bewoner rolstoelafhankelijk is. Het bestuur heeft besloten niet deel te nemen in de kosten omdat de gemeente Heerhugowaard via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) subsidie verstrekt. Het bestuur heeft wel besloten te onderzoeken of de VVE verantwoordelijk is in de kosten bij storingsafhandelingen van de nieuwe installatie.
 9. De ledenvergadering is gepland op 10 december 2019 en de eigenaren worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 10. In het bestuur hebben wij gepraat over bestuursvernieuwing. Een aantal
  bestuursleden zal tussen eind 2019 en eind 2020 de bestuurstaken neerleggen. Voor de geplande bestuursvernieuwing zal een actieplan worden opgesteld.
 11.  De voorzitter, de heer Paap, heeft aangekondigd, in verband met zijn pensionering met ingang van 1 juni 2020 zijn voorzittersfunctie neer te leggen. De heer Paap zal vanaf die tijd langere tijd in het buitenland zijn en is dan niet meer effectief aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.