1. Wij hebben besloten per contractvervaldatum het contract bij Duijvelaar pompen op te zeggen. Wij stappen over naar een ander bedrijf die de hydroforen gaat onderhouden.
  2. De ventilatiereiniging heeft nu 59 deelnemers. Het administratiekantoor houdt zich bezig met het innen van het geld van de bewoners. Het bestuur zal in overleg met de deelnemers en het uitvoerende bedrijf de planning rond maken.
  3. De actie herstel van raamrubbers bij die bewoners die zich daarvoor hebben opgegeven is ingezet. De firma Jac.Vink is het uitvoerend bedrijf. De eerste bewoner bij wie de nieuwe rubbers wordt geplaatst woont op nummer 143. Na enige weken wordt de effectiviteit gemeten en als de effectiviteit voldoende is, worden alle raamrubbers bij de deelnemende bewoners vernieuwd.
  4. Er zijn wat vragen over de kwaliteit van de schoonmaak en daarom gaat het bestuur in gesprek met het schoonmaakbedrijf over de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden.
  5. Het liftbedrijf Trust wordt gebeld en ge├»nformeerd naar de voortgang van de uitvoering van de geplande herstelwerkzaamheden.  
  6. In het bestuur hebben wij gepraat over bestuursvernieuwing. Een aantal bestuursleden zal tussen eind 2019 en eind 2020 de bestuurstaken neerleggen.  Voor de geplande bestuursvernieuwing zal een actieplan worden opgesteld.