1. De algemene ledenvergadering is op 11 december aanstaande. Alle belangrijke stukken worden door het bestuur of via de mail verstuurd aan de eigenaren als het mailadres bekend is of alle stukken worden in de brievenbus van de eigenaren gedeponeerd.
  2. Wij zullen contact opnemen met de gemeente Heerhugowaard met de vraag of de wethouder of een andere vertegenwoordiger van de gemeente bereid is om de eigenaren te informeren over de plannen/beleid van onze gemeente inzake het gasloos wonen.
  3. Het MJOP die opgesteld is door VVE belang zal voor onze VVE als basis dienen, echter, het bestuur zal wel zorgen voor aanvullingen en wellicht ook een doorontwikkeling van een degelijk MJOP. Het is onze bedoeling voor de toekomst zo goed mogelijk ingedekt te zijn voor de onderhoudswerken over een periode tot 40 jaar.
  4. Het MJOP vereist wel dat de VVE spaart. Wij zijn blij dat wij nu voldoende sparen om de kosten voor de toekomst te dekken. Echter, het spaarbedrag zal in de toekomst wel hoger worden. Eén en ander is af te lezen in de stukken die de eigenaren van de VVE van het bestuur ontvangen.
  5. Het geplande schilderwerk is bijna afgerond, maar er was ook meerwerk. Bijvoorbeeld het afdekken van de openstaande kozijnverbindingen en het verhelpen van houtrot op sommige plekken. De kosten van het meerwerk is nog niet bekend.
  6. Het bestuur heeft offertes opgevraagd voor het vervangen van de raamrubbers bij die ramen die regenwater lekken. Eén offerte, van de firma Vink, komt het meest gunstig uit. Wij willen alleen nog bekijken wat de voorkeur is: alleen de rubbers vervangen van de woningen die door de betrokken eigenaren aan het bestuur zijn gemeld, of het vervangen van alle raamrubbers bij alle 90 woningen. Dit laatste moet voor onze VVE wel financieel verantwoord en haalbaar zijn.