Geachte leden,

Als eerste willen wij de eigenaren, die tijdens de ALV van 15-12-2021 aanwezig waren, danken voor hun tijd en inzet.

Vanwege een te lage opkomst bij deze ALV, zijn wij als bestuur, genoodzaakt om op 26-1-2022 om 20.00 uur een vervolg ALV te houden. Tijdens deze vergadering zal het MJOP beter toegelicht worden en zal er gestemd moeten worden over de reeds verstuurde voorstellen voor:

het gebruiken van het MJOP door het bestuur als basis voor de beslissingen over onderhoud en de financiƫn van de VVE;

de wijziging van het administratiekantoor i.v.m. stoppen van Pieter Bijl.

De vergadering zal wederom digitaal plaats vinden en daarvoor zult u de gegevens zo spoedig mogelijk via de email ontvangen. Houd uw mail dus goed in de gaten.

Tevens willen wij nogmaals een oproep doen voor nieuwe bestuursleden, anders zal het bestuur genoodzaakt zijn om het huidige bestuur op te heffen, wat betekend dat de VVE bijdrage aanzienlijk zal stijgen, omdat er dan een beheerderskantoor in plaats van een administratiekantoor ingeschakeld zal moeten worden.

Graag zien wij wat meer betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze mede eigenaren. Wat het bestuur doet, doen we voor alle eigenaren!

Kunt U echt niet op 26 januari aanwezig zijn, laat dit dan aan het bestuur weten, dan zoeken we naar een oplossing zoals het afgeven van een machtiging of het van te voren invullen van het stemformulier.

Huisnummers van de bestuursleden zijn te vinden op het mededelingenbord.

We hopen dat op 26 januari er een goede opkomst zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van VVE de Waterappartementen

Terug naar overzicht