Beste bewoners,

In de nieuwjaarsnacht van 2020 is er in Arnhem een brand geweest waarbij helaas enkele mensen het leven lieten. Deze brand heeft plaatsgevonden in de galerij van een flat, zoals wij deze in onze gebouwen ook hebben. Enkele dagen geleden heeft de Onderzoeksraad voor de veiligheid een rapport gepubliceerd over het incident in Arnhem. Dit rapport kunt u vinden via deze link: https://www.onderzoeksraad.nl/...

Het bestuur heeft geconstateerd dat op verschillende plekken in de gebouwen de galerij gebruikt wordt als privé-opslag. Echter is de galerij, in combinatie met de brandtrap, de vluchtroute in geval van nood en dat houdt in:

1. Dat de galerij (en brandtrap) vrij moet zijn van obstakels;
2. Er geen brandbare spullen op de galerij (en de brandtrap) mogen staan. In het onderzoeksrapport valt te lezen dat giftige dampen een ernstige rol gespeeld hebben bij het voorval in Arnhem.

Hiervoor zijn er diverse regels opgenomen in het huishoudelijk reglement en het bestuur haar taak is deze te handhaven. Gezien de risico's die veelvuldig onderschat worden zal het bestuur hier zeer streng in gaan optreden. Een situatie als in Arnhem kunnen wij ons niet veroorloven en moeten wij allen willen voorkomen. Het bestuur zal dan ook alle mogelijke middelen inzetten bij de handhaving.

Terug naar overzicht