CO APPELMAN, EEN TIMMERBEDRIJF UIT HEERHUGOWAARD EN SPECIALIST IN KOZIJNEN, IS BIJ ONS LANGS GEWEEST.

Het kost ons echt hoofdbrekens om het probleem van de lekkende ramen op te lossen. Wij proberen er alles aan te doen.

De oude rubbers zijn verdroogd en moeten worden vernieuwd. Helaas zijn bij de proefplaatsingen de aangebracht nieuwe rubbers niet voldoende om het water weg te houden bij regenval in combinatie met hevige wind. Suggesties om alle kozijnen te vervangen is helaas geen optie.

Na veel en intensief overleg zijn wij, met raadpleging van bouwkundigen, tot de conclusie gekomen dat de doorslag van water in uw huis komt doordat het water via de aangebrachte aluminium profiel niet goed wegloopt bij veel regenwater en veel wind. Nu is er een constructie van een dubbel aluminium profiel bedacht zoals dit nu in de bouw standaard wordt gebruikt. Het kan bijna niet anders dat een dubbelprofiel de meest efficiënte oplossing is van het probleem dat al jaren speelt.

Wij hebben weer opdracht gegeven tot proefplaatsing van het één en ander en zodra wij nieuws hebben, informeren wij u.

Als het werkt en de lekkage is verholpen tijdens hevige regenval, ontvangt het bestuur een offerte voor de totale aanpassing van alle draairamen. Kortom, als de offerte door het bestuur van de VVE de Waterappartementen wordt goedgekeurd, dan worden bij alle bewoners die zich hebben opgegeven de draairamen aangepast.


Terug naar overzicht