Geachte leden,

Op maandag 17 januari 2022 heeft de gemeente Dijk en Waard een startgesprek gehouden over duurzame verwarming in de wijk Oostertocht. Namens het bestuur waren twee leden aanwezig en hebben de belangen van de vereniging behartigd. Het startgesprek is door de gemeente gehouden omdat conform het beleid van de Nederlandse Overheid alle woningen van het gas af moeten. Dit betekend dat er alternatieven gezocht moeten worden zoals warmtepompen, elektrisch verwarmen of stadsverwarming voor het verwarmen van onze woningen. Uiteindelijk doel van de gemeente is om lokaal in onze omgeving te voorzien in de energiebehoefte.

De bijeenkomst is door de gemeente georganiseerd in samenwerking met de organisatie ‘Over morgen’ en deze hebben uitgelegd wat de mogelijke oplossingen zijn om duurzaam te verwarmen in de wijk Oostertocht. Uit een voorstudie is gebleken dat dit een wisselwerking zal zijn tussen collectieve- en individuele oplossingen. Echter er is duidelijk aangegeven dat er op dit moment nog niets vast staat en de gemeente nog bezig is met richting te geven aan de definitieve oplossing. De input van alle aanwezigen wordt gebruikt bij het bepalen van deze richting.

Namens de VVE is voor het bepalen van de richting aangegeven dat ons complex bestaat uit 5 gebouwen met bijvoorbeeld veel oppervlakte voor zonne-energie en tevens zeer geschikt is voor stadsverwarming. Er is vanuit de VVE aangegeven dat een energiecoach het bestuur zeer goed zou kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van de gebouwen. Daarbij is echter ook aangegeven dat er regie vanuit de gemeente Dijk en Waard benodigd is om niet uit de pas te gaan lopen.

De energiecoach zou ook goed kunnen helpen bij het nemen van de juiste stappen om te verduurzamen. Zou zal er eerst gekeken moeten worden naar de isolatie, ventilatie en het zelf opwekken van energie. Dat is iets wat op termijn gedaan zal gaan worden, maar ook afgestemd zal worden met de gemeente. Vanuit de gemeente zal iedereen een terugkoppeling ontvangen met beantwoording van de gestelde vragen en eventueel de richting die de gemeente op wilt gaan.

Het verduurzamen van de gebouwen is wel iets wat urgent gaat worden maar vanuit de gemeente is ook duidelijk aangegeven dat dit een traject zal worden van enkele jaren. Het bestuur van de VVE zal de vorderingen vanuit de gemeente in de gaten houden en daar waar mogelijk input leveren, bijvoorbeeld in werkgroepen. Uiteraard kunt u dit ook als bewoner van de wijk Oostertocht zelf doen en het bestuur nodigt u hier van harte voor uit.

Terug naar overzicht