Uitnodiging voor de ledenvergadering voor de leden van VVE de Waterappartementen te Heerhugowaard.

Geachte leden,

U ontvangt bij deze de uitnodiging voor onze algemene ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden op:

Woensdag 15 december om 20.00 uur

De vergadering zal wederom digitaal plaats vinden. Het bestuur heeft de wens uitgesproken weer een fysieke vergadering te houden maar acht dit in verband met de huidige Corona-situatie niet verantwoord. U ontvangt binnenkort een email met daarin de gegevens om deel te kunnen nemen aan de vergadering en digitaal te kunnen stemmen voor of tijdens de vergadering. Mocht uw emailadres gewijzigd zijn of niet bekend zijn bij het bestuur verzoeken wij u deze aan te leveren.

De notulen van de vergadering van 10 maart 2021 heeft u reeds ontvangen. En zijn anders te vinden op onze website. Op de homepagina onderaan.

Tijdens de komende vergadering zullen de volgende agendapunten behandeld worden:

A G E N D A

 • Goedkeuring notulen 10 maart 2021 – verzoek: wilt u vragen of opmerkingen tijdig kenbaar maken?
 • Verslag kascontrole commissie
 • Toelichting jaarverslag 2020-2021 opgemaakt door Administratie en Assurantiekantoor Molenaar en begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022
 • Inhoudelijke onderwerpen:
  1. Wijziging administratiekantoor + stemming (e.e.a. zal toegelicht worden tijdens de vergadering)
  2. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) + stemming
  3. Schilderwerk Lammertse
  4. Plaatsen onderdoppen door Easyliner
  5. Wijzigingen in het bestuur
  6. Gevaren in en om de gebouwen
 • Behandelen ingediende vragen/ Rondvraag

Zoals u kunt zien staan er weer enkele belangrijke punten op de agenda en is het in uw belang om hier als lid bij aanwezig te zijn, het gaat namelijk over uw eigen woning en aandeel binnen de VVE. Het bestuur kan namelijk alleen goed functioneren als zij input vanuit uw zijde krijgt. Wij willen u dan ook vriendelijk doch dringen verzoeken aanwezig te zijn bij de vergadering of tenzij u verhinderd bent het machtigingsformulier in te vullen en getekend bij één van uw buren of bestuursleden af te geven.

Omdat de vergadering wederom digitaal is maar dit uitdagend is als er 90 aanwezigen zijn vragen wij u om begrip en verzoeken wij u het rondvraagformulier in te vullen en uiterlijk zaterdag 11 december 2021 af te geven op Schaapskuilmeer nummer 123.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van VVE de Waterappartementen

Terug naar overzicht