Het is gebruikelijk dat de servicekosten aan het begin van elke kalendermaand wordt geïnd.