Financieel

Wat gebeurt er als ik mijn servicekosten niet betaal?

Er zijn dan verschillende mogelijkheden.

  1. Betaalt u gewoonlijk automatisch, dan kan het zijn dat uw saldo op uw bankrekening niet voldoende was. Wij proberen opnieuw te innen.
  2. Betaalt u niet automatisch, maar wel aan het begin van een kalendermaand, dan wachten wij maximaal 2 weken.
  • Als uw servicekosten uiteindelijk niet worden betaald, dan ontvangt u een herinneringsbrief van het bestuur van de VVE.
  • Als u alsnog niet betaalt, dan ontvangt u een aanmaningsbrief met een boete van € 50,= voor extra administratiekosten.
  • Bij uitblijven van betaling zal de VVE een incassobureau inschakelen.

Eén en ander is na te lezen in het huishoudelijk reglement artikel 4.