Vergoedingen vanuit de VVE

Wanneer maak ik geen aanspraak op vergoeding?

Als u het bestuur van de VVE niet heeft geïnformeerd en tevens zelf maatregelen neemt.

U moet voor elke storing of schade waarvan u meent dat dit te maken heeft met de opstalverzekering en/of een bouw of constructiefout altijd vooraf een melding doen bij het bestuur van de VVE. Als het dringend is doet u dit via ons noodnummer (06-24581443) en anders via de e-mail van onze VVE. (water.vve@gmail.com) Het bestuur zal, als het nodig is, actie ondernemen.

Doet u dit niet, dan zijn alle kosten van herstel van de storing of reparatie voor uzelf. Immers, wij hebben afspraken met onze leveranciers die schade en storingen herstellen.