Vergoedingen vanuit de VVE

Wordt schade aan mijn elektrische installatie vergoed?

Nee, maar wel een uitzondering

Schade of storingen aan uw elektrische installatie, niet als gevolg van een bouw of constructiefout van de bouwmaatschappij, wordt niet vergoed door de VVE. 

Eén uitzondering: de huistelefoons van de appartementen lopen terug in kwaliteit. De huistelefoons zijn onlosmakelijk verbonden met de  gemeenschappelijke intercominstallatie. De intercominstallatie is een gemeenschappelijke voorziening en daarom hebben wij afgesproken dat de vervanging van huistelefoons wordt vergoed.