Vergoedingen vanuit de VVE

Wordt schade aan mijn verwarmingsketel vergoed?

Nee

Schade of storingen aan uw ketel en het verhelpen daarvan zijn volledig voor u. Immers, de verwarmingsketel is uw eigendom. Natuurlijk is het wel belangrijk, voor u en de veiligheid van de medebewoners, uw ketel ten minste één keer per 2 jaar door een erkend installatiebedrijf na te laten zien.