Vergoedingen vanuit de VVE

Zijn bouw -of constructiefouten verzekerd?

Niet zondermeer

Jammer genoeg ontdekken wij nog geregeld gebreken, bouw of constructiefouten. Het is niet meer mogelijk de schade als gevolg hiervan te verhalen op de bouwmaatschappij. Bovendien zijn vergoedingen van schade als gevolg van gebreken, bouw of constructiefouten via de verzekering beperkt. 

Dus als een schade ontstaat als gevolg van een gebrek, bouw of constructiefout, dan zal de VVE dit herstellen en de kosten hiervan betalen en onderzoeken of een vergoeding door de verzekering mogelijk is.