Vergoedingen vanuit de VVE

Zijn rioleringsverstoppingen verzekerd?

Nee, maar hierover zijn wel afspraken

U kunt last hebben van een verstopping van de riolering die niet door u, maar door één van uw medebewoners is veroorzaakt. Uw afvalwater loopt niet meer weg door een verstopping in het gemeenschappelijke gedeelte van onze riolering.  Daarom hebben wij afgesproken dat verstoppingen in de gemeenschappelijke riolering door de VVE wordt vergoed. U moet dan wel aan het bestuur van de VVE vooraf vragen om maatregelen te nemen. U mag dit niet zelf doen. Schakelt u zelf een ontstoppingsbedrijf in, dan zijn de kosten voor de aanvrager.